Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 46 )
voorflellingen eene duidelijke bewustheid te bekomen ,
ontdaat daaruit de opmerkzaamheid. Zij is in zeker
opzigt de ziel van al ons denken. Zonder haar hel-
pen alle gelegenheden , die men hebben mag om jon-
gen lieden vele denkbeelden bij te brengen, helpt al
het leeren en onderwijzen niets. Het zal dus een
zeer gewigtig deel der verdandelijke opvoeding we-
zen , dat men zich beijvert, om kinderen en jonge
lieden te gewennen, oplettend te zijn; eene bezigheid,
waarmede men reeds zeer verre behoorde gevorderd
te zijn, wanneer het eigenlijk onderwijs begint.
Men vindt dit werk bij den eenen kweekeling op
verre na niet zoo ligt als bij den anderen. Bij eeni-
gen vindt men eene groote mate van natuurlijke
werkzaamheid van geest, die zich, zelfs reeds
bij kleine kinderen, fomtijds op het gelaat vertoont.
Anderen ontbreekt het wel niet aan opgewektheid
van geest; men bemerkt die bij hen veel eer in eenen
hoogen graad. Maar zij is zoo weinig geregeld,
zweeft des onophoudelijk overal rond, en hecht zich
aan geen een voorwerp, zoodat deze overmaat bijna
even zoo fchadelijk is als het tegenovergelleld gebrek ,
met dat onderfcheid flechts, dat het gemakkelijker is,
krachten, die voor handen zijn, te beperken, dan der-*
zeiver plaats aan te vullen, wanneer ztj ontbreken.
34.
Het oefenen der opmerkzaamheid.
Als middelen ter oefening der opmerkzaamheid die-
nen de volgende aanbevolen te worden.
Men verfchaffe der ziel geene andere voorwerpen
harer opmerkzaamheid, dan de jaren en geaardheid der
Ida-