Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 3
kerid worde, wanneer zij in Iiun eigen hart niets vin-
den , dat voor dit alles bellerad is.
Intusfchen kan men bij jonge kinderen niet veel
meer doen, dan hen bij gefchikte gelegenheden bij
hun inwendig gevoel bepalen , hun herinneren , hoe-
danig hunne gewaarwordingen van binnen geweest zijn,
wat in hen omgegaan is, hoe zij met zich zelf ge-
ftreden, naar iets verlangd, op iets gehoopt, iets
verwacht, of voor iets gevreesd hebben; hoe zij
voor, bij, en na eene goede of kwade daad te moe-
de waren ; wat zij gedroomd hebben, en waaruit de
droom ontdaan is; wat zij zich verbeeld hebben, en
hoe de inbeelding van de wezenlijkheid onderfcheiden
geweest is. Hij, die in de zielen van kinderen eenig-
zins weet te lezen, waartoe het terugzien op zijne
eigene kindschheid zoo zeer bevorderlijk is, zal hun
in dergelijke gevallen hunnen innerlijken toedand en
inwendig gevoel zoo naauwkeurig kunnen befchrijven,
dat zij meenen zullen, dat hij hen in de ziel gekeken
heeft. Maar even daardoor zullen zij leeren , zich
zelve te befchouwen, hoe gebrekkig dit ook in den
beginne moge gaan, en alzoo met zich zelve bekend
worden. Het is een onuitfprekelijk verdiendelijk
werk, hun tot deze allergewigtigde kennis vroegtijdig
de behulpzame hand te bieden.
§. 32.
Ontwikkeling van het fpraakvermogen, in ver-
eeniging met de voorgaande oefeningen.
Spoedig voelen de kinderen de behoefte om den
chaos, die hen omringt, voor zich te verdeelen, en
het enkelvoudige of op zich zelf daande, dat zij ge-
waarworden , voelen, denken en begecren , door ze-
kere