Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 42 •)
ze namen in het gelieugen te prenten, maar door hun
de voortbrengfelen der natuur zelve te doen befchou-
wen, dezelve voor hen te ontleden, en derzelver
kleinile kenteekenen onderling te vergelijken. Men
brenge de kweekelingen , als men daartoe gelegenheid
heeft, in kabinetten van naturaliën, en verwekke bij
Jien den wensch, ook dergelijke verzamelingen aan te
leggen. Niet minder gelegenheid tot zoodanige kennis
geven de werkplaatfen van handwerkslieden en kun-
ftenaars.
Kan men de voorwerpen zelve niet doen zien,
hooren of voelen, dan behelpt men zich met model-
len en afbeeldingen. Wanneer de kinderen zoo verre
bedreven zijn , dat zij voorwerpen , die hun bekend
zijn, terftond in de kleinere modellen herkennen, en
in de afbeeldingen ontdekken; wanneer men eene
goede keus van voorwerpen en afbeeldingen kan
doen; wanneer men den kinderen de afbeeldingen met
aandacht kan doen befchouwen, dan kan het gebruik
van dezelve ter oefening der zinnen van dienst
zijn.
Het meeste fpeelgocd voor kinderen ziet men
enkel aan als een middel om hen ftil bezig te hou-
den, en als zoodanig heeft het reeds eenige waar-
de , en zelfs eene zedelijke, om de verderfelijke zelf-
verveling te verhoeden; maar het kan ook als
opvoedingsmiddel befchouwd en gebruikt worden.
Gepaste middelen zijn: bouwkundige doozen , pa-
pieren figuren , legprenten , naturaliën-verzamelingen ,
behandeling en aankweeking van bloemen en tuin-
vruchten , de pop voor meisjes, enz.
Dat met het verloopen der kinderjaren tevens het
kinderfpeelgoed moet verdwijnen, is bekend, alsmede
dat