Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
()
oppasfters der kinderen de gaaf hebben, hunne zin-
tuigen en hunnen geest gelladig bezig te houden,
door hen op aanvvezende voorwerpen, die zij hoo-
ren, zien en gevoelen, geduriglijk te verwijzen, het-
welk over het geheel nog beter is, dan het veel-
vuldig en dikwerf zeer onverftandig voorpraten.
Het eerile brengt hunne zinnen in werking, wekt
hunnen vveetlust op, maakt hen opmerkzaam, en
doet hen Itreven naar het verkrijgen van duidelijker
denkbeelden; terwijl daarentegen trage, gemakkelijke
meiden en moeders , die op niets bedacht zijn, dan
om hunne kinderen fiil en in rust te houden, derzel-
ver zintuigen , zoo wel als zielsvermogens, langen
tijd doen (luimeren, en hen gewennen aan eene zekere
onverfchilligheid omtrent alles, wat hen omringt,
welke hun tot eene hebbelijkheid wordt. In rijpere
jaren kunnen er kunstmatige oefeningen der zinnen
bij komen, welke zoo veel te gemakkelijker zijn aan
te wenden, naardien de meeste tevens tot fpel en
vermaak voor de jeugd dienen kunnen.
Nog bevordert de opvoeding de kennis van zinne-
lijke voorwerpen, die door eigene opmerkzaamheid
verkregen wordt, wanneer zij daarop bedacht is, dat
zij den voorraad der voorwerpen , die op de zinnen
werken, zoo veel mogelijk vermenigvuldigt, doch
langzamerhand, opdat het kind niet te veef overladen ,
en de opmerkzaamheid niet van het eene tot het an-
dere worde getrokken. De dingen toch, die ons
van alle kanten omringen, geven aanleiding genoeg
om de zinnen bezig te houden. Vele zelfs zijn ge-
fchikt, om aan ieder zintuig voorgefteld te worden.
De natuur biedt daarvan eenen onmetelijken voorraad
aan. Men brenge zijnen kweekelingen derzelver fchac-
ten zoo nabij, als men kan , niet door hun talloo-
C 5 ze