Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 40 )
volkomenheid te bewaren, deels door deze te vermeer-
deren. Het eerlte bewerkt men, ontkennenderwijze,
door het verhoeden van alles, wat de zintuigen ver-
wennen , bederven of verftompen kan ; ftelligerwijze,
door alle oefeningen, die (trekken om dezelve te ver-
llerken , op te fcherpen, en daardoor tot eenen hoogen
trap van volmaaktheid op te voeren.
Dit behoort in zekeren zin reeds tot de ligchame-
lijke opvoeding, maar het is vooral van gewigt voor
de vorming der ziel, dewijl daarbij zoo ongeloofelijk
veel van de yolkomenheid haars eigen werktuigs,
(het ligchaam) afhangt, en het zoo algemeen gebrek
aan duidelijke, juist bepaalde , en door de zintuigen
zelf verkregene voordellingen, ook van zinnelijke
vuorwerpen, alleen zijnen oorfprong heeft in het
verwaarloozen van dezen regel. Daar echter de
denkbeelden , welke wij door de zinnen verkrijgen,
niet alle even gewigtig zijn, maar het gezigt en ge-
hoor daartoe het meest bijdragen, zoo behooren,
offchoon de overige niet veronachtzaamd dienen,
gezigt, gehoor en gevoel altijd het meest geoefend
te worden.
§. 30.
Trapsgewijze oefening der zinnen.
Het fpreekt van zelf, dat oefeningen van dien aard
naar de jaren moeten gewijzigd worden. In de jon-
gere jaren is het voor de vorming der ziel reeds veel
gewonnen, als men flechts zorgt, dar een behoorlijk
aantal van velerlei voorwerpen voor de aandacht ge-
bragt , en dezelve dus opgewekt wordt; te welken
tanzien het een groot voorregt is, wanneer de eerde
op-