Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 39 )
hen in onderwijs veranderen, zonder dat zij het
doel bemerken, dat men zich bij zoodanige inrigtin-
gen voorltelt. Dit zal uit het volgende nader blijken.
Eerfte werking van het kennisvermogen. Zin-
nelijkheid.
Alle voorwerpen werken het eerst onmiddelijk op
de zinnen, en verwekken gewaarwordingen, en deze
gewaarwordingen brengen zinnelijke voorftellingen
voort. De vroegde indrukfelcn van die foort, de
eerile gewaarwordingen , verkrijgt het kind door de
uiterlijke zintuigen , op welke de uiterlijke voorwer-
pen werken, en die, gelijk bekend is , als vijfderlei
onderfcheiden worden. Hij, die een derzeive mist,
of niet vatbaar is voor zoodanige indrukfelen, mist
ook die ganfche reeks van gewaarwordingen, welke
alleen door het ontbrekende zintuig ontflaan kunnen.
Hg kan daarvoor geenen zin hebben, dewijl hem
het werktuig van dezen zin ontbreekt. Maar, hoe
volmaakter deze werktuigen zijn, des te volmaakter
zullen ook de gewaarwordingen wezen; en hoe meer
voorwerpen er dus voor de uiterlijke zintuigen ge-
bragt worden, des te meer zal ook het aantal der
zinnelijke voorftellingen toenemen. Reeds zal het
kind van dezen kant winnen in het onmiddellijk ken-
nen van de voorwerpen zelve, hetwelk boven het
enkel kennen door middel vgn zinnebeelden , als
woorden of andere teekenen, zoo veel vooruit heeft.
Hieruit volgt, dat de opvoeder voor de volkomenheid
der zintuigen het allereerst te zorgen heeft. Dit ge-
Ichiedt gedeeltelijk door dezelve bij hunne natuurlijke
V. 4 vol-