Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 38 )
kennisvermogens kent, en zielkundig het best weet,
hoe het eene uit het andere voortkomt, en het eene
het andere onderfteunt, zal dus ook in de opvoed-
kundige befchaving van dezelven het gelukkigst fla-
gen.
Reeds dadelijk in den beginne heeft men zich bij
de befchaving van het kennisvermogen te wachten
voor het zoo algemeene vooroordeel, als of men zich
geene verftandelijke opvoeding of vorming des ver-
Hands zonder eigenlijk gezegd onderrigt zou kunnen
voordellen, en, gevoigelijk, als of ieder, die hiertoe
iets wil bijdragen, in den letterlijken zin onderwijzen
moet. Behalve dat dit vooroordeel oorzaak is, dat
men veel weten , geleerd zijn en verftandig zijn niet
behoorlijk onderfcheiden, en door elkander gebruikt
heeft, is daarvan onder anderen ook dit nog een na-
deelig gevolg,, dat men kinderen, die naauwelijks ver-
ftaanbaar fpreken konden, naar fchool zond, of aan
meesters overgaf. Dit geeft intusfchen natuurlijk aan-
leiding om (daar toch de bepaalde tijd moet wor-
den doorgebragt), eene menigte voorwerpen in het za-
kelijke des onderrigts te mengen , die geene de minde
evenredigheid met het begrip der kinderen hebben,
bij voorbeeld leerdellingen , welke boven het bereik
der zinnen zijn, eer dat men, zelfs van de gemeende
zinnelijke voorwerpen , duidelijke denkbeelden den kin-
deren bijgebragt hebbe. Onderwijs, in den gewonen
zin des woords, is in de eerde jaren liet alleronge-
fchiktde middel om het kennisvermogen der kinderen
op te wekken , en heeft ten gevolge, dat zij onge-
lukkig eene ontijdige rijpheid verkrijgen, welke niet
zelden naderhand door daan blijven of achteruit gaan
gedraft wordt.
Maar men kan in eenen anderen zin bijna alles voor
hen