Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 36 •)
toch in dit op/.igt zoo veel met elkander gemeen, dat
men gerust daarnaar een algemeen plan van opvoe-
ding kan ontwerpen, dat ieder past, en in het alge-
meen goed genoemd kan worden; blijvende de bij-
zondere wijzigingen het werk van den opvoeder.
Om het vak der opvoeding eenigzins gemakkelijk
ter befchouwing en overweging te maken, verdeelt
men voor zich het ondeelbaar geheel, den mensch,
in verfcheidene vermogens. De hoofd-verdeeling is
drie, als: het kennisvermogen, het gevoelvermogen en
het begeervermogen, dat is, het willen, of het aanne-
men en verwerpen. De definitie , die men daarvan
ter onderfchciding geeft, is deze. Het kennisvermogen
bepaalt' zich tot de objecten, het gevoelvermogen tot
het fubject , en het begeervermogen is het vermogen
des gemoeds, door zijne voortellingen oorzaak te wor-
den van het werkelijk beftaan van datgene , wat in
de voortelling vervat is.
Bij deze verdeeling is alleen aan te merken, dat
men zich geen' aanleg, geen vermogen als op zich
zelf ftaande en afgefcheiden van anderen moet voor-
ftellen, want alles is een werken in, en op, en door
elkander, waaruit dan tevens volgt, dat het werken
in de opvoeding of bij het onderwijs op een bepaald
vermogen, zonder tevensi op de andere te letten,
geheel verkeerde uitkomllen geeft.
Volgens ons opgegeven plan zullen wij de opvoe-
ding der ziel onderfcheiden in verßandelijkc, ge-
voel yormende en zedcUjkc opvoeding.
EER-