Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 32 )
en niets eenigen invloed heeft, dan, op zijn meest, de
ligchamelijke ongelukkige gevolgen van het kwaad,
welke dikwerf eerst laat den zondaar overvallen. Ook
werkt het kwaad gewoonlijk bij de eerstgemelden
minder tot het bederven van hat karakter. Daaren-
tegen kan te veel befchaving des gevoels, en bijzon-
derlijk der verbeelding , hen daartoe ook meer geneigd
maken.
Waarfchuwingen , door verftandige medefcholieren
gegeven , waren meestal van grooteren invloed, dan
de voortellingen der opzieners. Jonge lieden geloo-
ven elkander dikwerf meer, dan die genen, welke zij
altijd hooren preken.
Jongelingen, bij wie de natuur ontwaakt, lijden
dikwerf zeer veel van onwillekeurige ontvloeijingen ,
worden ziek en mismoedig, en komen buiten hun-
ne fchuld verdacht voor, dewijl zij uit fchaamte
daarvan niet durven fpreken. Men moet toch vooral
niet verzuimen, hun het noodfg onderrigt te geven,
cn hen naar eenen geneesheer te verwijzen.
§. 26.
\
Bejluit.
Daar het werk van den opvoeder, in opzigt tot het
ligchamelijke, in het algemeen in het bewaren bij
gezondheid en leven , in het verjlerken der enkele
deelen, zoo wel als van het geheel, en in het ontwik-
kelen en vormen van krachten en aanleg beflaat, zoo
moet, hoe zeer de genezing der natuurlijke kwalen en ge-
breken, of van die, welke van tijd tot tijd ontltaan zijn,
de zaak van den geneesheer is , toch de opvoeder in
zijn beroep dikwijls met den geneesheer raadple-
gen, ja hem in vele gevallen onderfteunen. Zoo dat
da