Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
(31 )
gebruik derzelve moet geleiden , laat zieh niet door
algemeene regelen leeren, alzoo zij zich naar de
behoefte moet regelen, die velerlei is. De genezing
blijft altijd eene zaak van het gezond verlland en
de geoefende ondervinding.
Wij willen, ten flotte van dit onderwerp, evenwel
nog de volgende waarnemingen mededeelen.
De minfte jonge lieden van het mannelijk geflacht
blijven geheel vrij van de onnatuurlijke prikkeling
der fchaamdeelen. Zeer velen leeren het enkel bij toe-
val, de overigen, of door het voorbeeld van anderen,
of door opzettelijke verleiding.
Zeer weinige ouders kennen hunne kinderen van
deze zijde. Zij denken, dat zij op de fcholen alléén
bedorven worden, maar de meesten komen er be-
dorven op, hoe dikwerf ook de ouders hen voor on-
bedorven uitgeven.
Evenwel kan men hun in goede opvoedings- infti-
tuten dikwerf veel beter hulp verfchafFen, en een
fcherper oog op hen houden, dan bij de huisfelijke op-
voeding. Niets verleidt menigvuldiger dan verveling;
niets is een zekerder behoedmiddel, dan gedurige be-
zigheid. Jongelingen zijn veel gemakkelijker te ge-
nezen , dan knapen van vijf tot dertien jaren. Gene
zijn vatbaar voor redeneren, deze volgen flechts
hunne drift, en begrijpen de waarfchuwingen niet,
welke men hun doet. Zelden viel het mij bezwaar-
lijk, jongelingen tot eene openhartige belijdenis te
brengen. Bij jonge knapen had ik te dezen opzigte
veel meer moeite. Jongelingen van een zeer levendig
zedelijk en zelfs Godsdienftig gevoel kunnen ook dik-
werf en diep vallen. Maar daar, waar dit gevoel
ontbreekt, is echter het gevaar nog grooter, dewijl
daar geene waarfchuwing helpt, geene vrees werkt,
en