Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 30 •)
wangunst, een ongezellig, in zich zelf gekeerd be-
ftaan, en bedekte llimheid verraadt. Regtmatige be-
kommernis verwekken: neiging tot eenzaamheid, onver-
fchilligheid voor vervrolijkende vermaken en luidruch-
tige fpelen, fchuwe blooheid en vermijding van den
omgang met de andere fexe, veelvuldige afzondering
met den een of anderen fpeelmakker, langdurig ver-
blijven op donkere plaatfen, op het geheim gemak,
onbehoorlijke houdingen, legging en beweging des lig-
chaams , vooral van dc beenen, verbergen van de
handen in de onderkleederen of onder mantels, ja-
ponnen , lange kleederen, dekens en warme dek-
bedden , bij afwisfeling onnatuurlijk fterke of zwak-
ke eetlust, in het bed blijven liggen langer dan
den gewonen flaaptijd, traagheid en lusteloosheid
terftond na het opftaan. Ook verdient eindelijk nog
opmerking een al te vertrouwelijke, aan drift gren-
zende omgang met jonge lieden van dezelfde fexe,
en derzelver menigvuldige afzonderingen van de overi^
ge fpeelgenooten en geliefdkoosd alleen zijn.
Met betrekking tot dit laatste punt moet men ten
uiterfte omzigtig zijn.
Genezing.
De genezing van jonge lieden, te wier aanzien
men 'de ongelukkige ontdekking gedaan heeft, dat zij
dezelve behoeven, is wel bezwaarlijk , maar niet on-
mogelijk. H-et meest hangt hier af deels van den
graad, tot welken hun het kwaad hebbelijk geworden
is, deels van de overige gefteldheid van hun verftand
en hart.
De middelen zelve zijn of natuurlijke of zedelijke.
De wijsheid , die den opvoeder of onderwijzer in het
ge-