Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 29 )
De kenteekenen zijn: bleekheid van aangezigt,
inzonderheid der lippen , eene dikwerf en plotsling
veranderende kleur, ingezonkene, holle, onheldere
en fchuwe oogen , met bruine kringen er om, ver-
flapping van de gezigtsfpieren, verlegenheid bij het
aanzien van den een of ander, veelvuldige uit-
flag en puisten aan den neus, het voorhoofd
.en de wangen, een Hinkende adem, een matte
en flepende gang , aanvallen van onmagt bij
een langdurig flaan, beven en fchielijke vermoeije-
nis der handen, het beven der fl:em, magteloos-
heid na de geringflie infpanning der ^ krachten.
Dit aUes vindt men. bij, vele zelfbevlekkers. Maar
men vindt het ook bij jonge lieden, die niet zin-
delijk zijn, of die wormen of kwade vochten
hebben, of wier ligchaam door eene al te vroeg-
tijdige infpanning der zielsvermogens verzwakt is.
Verder zijn bij de meesten als kenmerken van het
aanwezig kwaad aan te merken , eene groote aandoen-
lijkheid van het karakter, voortkomende uit zwakheid
der zenuwen, hevige aandoeningeft, zelfs tranen,
zonder eigenlijke aanleiding daartoe , mismoedigheid ,
vreesachtigheid, verfl:rooidheid van gedachten, ge-
paard met haastig fchrikken , onrust en angstigheid,
fchaamrood worden, wanneer er van zekere onder-
werpen gefproken wordt, — in de leeruren het fl:ijf aan-
zien van den meester en fchijnbare oplettenheid, zon-
der eigenlijk te weten , waarvan hij fpreekt, — zigt-
bare werkzaamheid der verbeelding bij het lezen van
zulke plaatfen, die de zinnelijkheid opwekken, — fchrik-
ken bij elke verrasfing, (lompheid der zinnen en
des begrips, bijzonderlijk op zekere dagen, op zekere
uren meer dan op andere , bitterheid des gemoeds,
verflimmering van den inborst, welke zich door nijd,
wan-