Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 28 )
den opvoeder aan kunnen zien, dat er bijna geen
ander denkbeeld dan mistrouwen omtrent hunne kuisch-
heid in zijne ziel huisvest, verwekt niet alleen in
hen aandoeningen en denkbeelden, waarop zij anders
niet gevallen zouden zijn, maar is tevens in gevaar van
het eerst bedrogen te worden. Nergens is intusfchen
deze wijsheid noodzakelijker, dan bij de opzettelijke
onderrigtingen en waarfchuwingen voor het gevaar
van de geheime zonden der jeugd, wanneer het twij-
felachtig is, of de kweekeling dezelve reeds kent.
Evenwel, er kunnen gevallen voorkomen, in welke
geene waarfchuwingen cn onderrigtingen kunnen ge-
bruikt worden, offchoon in tegenovergeftelde geval-
len dit het eenige redmiddel is.
Is men werkelijk in het geval van te moeten waar-
fchuwen , dan moeten toon en houding overeenkom-
ftig met den ouderdom des jongelings zijn, en men
moet daarbij bedenken , hoe het in fommige gevallen
raadzaam is , dat die waarfchuwingen door perfonen
van onderfcheiden geflacht gegeven worden. Bij de
meisjes behooren de opvoeder en onderwijzer het be-
ftuur en de onderrigting aan de ouders over te la-
ten.
S- »4«
Ontdekking.
Naak de verhoeding van het kwaad, is het de ge-
wigtigfte zorg , te ontdekken, of het kwaad reeds be-
dreven wordt. Verrasfing op de daad en openlijke
bekentenis van den fchuldige zijn zeldzame gevallen.
Men moet zich dus met de voornaarafte kenteekenen
bekend maken, maar evenwel uiterst voorzigtig in
zijne oordeelvellingen zijn, naardien vele der kentee-
kenen geene volftrekte aanwijzers zijn.
Da