Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 25 )
de ondervinding aan ieder opmerkzaam waarnemer,
dat deze aanrijping niet flechts overhaast, maar ook
de drift zelve, door allerlei uiterlijke daden, in vroe-
gere jaren reeds opgewekt, en door de zelfbevlek-
king op eene in zich zelve onnatuurlijke wijze bevre-
digd kan worden, maar dat dit zeer dikwerf ten kos-
te van de gezondheid en de volkomene vorming des
ligchcims gefchiedt.
Het is daarom de hoogfte pligt van den opvoe-
der en onderwijzer, daarop altijd toe te zien, en
liet zich tot eene erndige bezigheid te maken, dit
kwaad te voorkomen of te doen ophouden. Hun-
ne werkzaamheden kunnen in dit opzigt van drie
oogpunten uitgaan, als, i®. het kwaad te ver-
hoeden^ a®. het te utitdekketi en 3". het te ge-
nezen.
De y er hoeding van hetzelve onderflelt vooraf,
dat men met de gewone aanleiding daartoe bekend
is. Voorzeker is naauwelijks de kleinile helft van
de tallooze flaven dezer zonde eigenlijk door anderen
verleid, en het grootlle gedeelte door uiterlijke, ge-
deeltelijk hoogst toevallige omflandigheden daartoe ver-
voerd, en het heeft reeds lang gezondigd, zonder
zelfs van verre te vermoeden, dat deze prikkeling
ondeugender en fchadelijker is, dan het wrijven en
aanraken van andere deelen des ligchaams, bij voor-
beeld van het oog of oor. Ook is het zelfs den al-
lerzorgvuldigften opvoeder niet mogelijk, alle toeval-
ligheden te verwijderen, die het eerfte denkbeeld op-
wekken, of de handen der kinderen, bijna werktuig-
lijk, tot misbruik vervoeren kunnen. Maar des te
minder mag hij met de gewone aanleidingen tot dit
kwaad onbekend blijven.
Tot deze aanleidingen behooren, behalve het week
B 5 ma-