Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(24 )
Als de aangename gemoedsaandoeningen de heer»
fchende, en tevens behoorlijk gematigd zijn , dra-
gen zij ongemeen veel tot behoud der gezondheid
toe; worden zij te hevig, dan verzwakken en vertee-
ven zij het ligchaam. De onaangename doen zulks nog
in een veel hooger graad , inzonderheid de heftiger
gemoedsbewegingen, als toorn, wraakzucht en nijd.
Vrees en fchrik zijn ook verwoestend voor den wel-
ftand. Men bedenkt niet genoeg, hoe veel kwaad
men kinderen , zelfs ten aanzien van hun ligchaams-
geitel, doet, als men door eene onverftandige behan-
deling deze hartstogten in hen opwekt, of, wanneer
daartoe eene natuurlijke overhelling in het ligchaam
is, dezelve voedt en onderhoudt.
Hij, die de ongelukkige omftandigheden kent, on-
der welke menig kind opgegroeid is, het onophoude-
lijk verdriet, dat men het aangedaan, en de bitter-
heid, welke men daardoor in hetzelve verwekt heeft,
begrijpt ligt, van waar de ziekelijkheid, met welke
het reeds nu, en misfchien al zijn leven , te kampen
Jjeeft, haren oorfprong nam.
Zelfbevlekking,
Onder de driften, die haren oorfprong voorname-
lijk in het ligchaam hebben , is er geene, welke zoo
ïeer de opmerkzaamheid van den opvoeder en onder-
wijzer behoeft, als de voorttelingdrift. Offchoon
het ontwaken van dezelve , volgens de orde der na-
tuur, wanneer die niet geftoord is, eerst in die jaren
invalt, welke men hoofdzakelijk met betrekking daar-
op ds rijpere jaren genoemd hccfc, zoo leerde toch
d3