Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 21 •)
gebrokene opmerkzaamlieid het onderrigt volgt, en
zijn ligchaam in behoorlijke rust houdt. Ontltaan
echter die verkeerdheden uit verlegenheid en bloó-
heid , dan zijn zij moeijelijker te overwinnen.
Evenwel kan ook hier de vroege gewoonte veel
afdoen. • Men drage maar zorg, dat men niet doet
blijken, dat men hen opmerkt, maar trachte hen
door wegen, die zij niet als opzettelijli merken, te-
rug te brengen.
§. 19.
Natuurlijke en kunstmatige Ugchaamsotfeningen.

Alle kinderen en jonge lieden, welke men door
dwang en te kort houden niet ter neder drukt, be-
proeven, zonder eenige verdere aanleiding, zekere oefe-
ningen cn bewegingen des ligchaams, en willen, hoe
jonger en gezonder .zij zijn, des te minder (lil zitten.
Zij gaan, loop en, fpringen , klonteren, klimmen,
worltelen met elkander, tillen lasten op, en trekken
die voort, dragen alles , wat hun voorkomt, van de
eene plaats naar de andere , plasfen gaarne in het wa-
ter , rijden, zoo al niet op paarden, dan op ftokken
en wat dies meer is. Jongens zijn naar evenrediglieid
hiertoe nog meer genegen dan toeisjes. Dit is de
Natuur-Gymnafiiek.
De opvoeder heeft hier niet anders te doen, dan
hier en daar aan het een en ander paal en perk te (lel-
len, der kinderen onervarenheid te hulp te komen, cn
wanneer zij iets gevaarlijks beproeven, er een woordje
tusfchen te fpreken. Maar al deze natuurlijke bewe-
gingen kunnen ook door kunst en zekere daartoe
gemaakte ijirigdngen niet alleen zeer vermenigvuldigd,
D 3 iijïar