Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 20 )
veeleer over hunne bewegelijkheid en onrust, als d«
zekerfle teekenen van hunne gezondheid, zonder
welke al de vermogens en vatbaarheden, hoe fchoon
ook, weinig waarde hebben, hartelijk verheugen. Voor
dat zij alleen leeren loopen, zoude het veel voordee-
liger zijn, hen op den grond , bijzonder in de opene
lucht op het gras, hunne eerde bewegingen te laten
beproeven. Zelfs wanneer zij de eerfte jaren der
kindsheid door zijn, blijft het nog een algemeene
regel, dat men hun dikwerf aanleiding tot beweging,
bijzonder in de opene lucht, geven , en hen in den eer-
llen leeftijd met weinig bezigheden bezwaren moet, bij
welke hun ligcliaam langen tijd in denzelfden ftand ,
Itaande of zittende, moet blijven; doch tevens
moet men (leeds daarop bedacht zijn, hoe men door
de menigvuldige foorten van beweging nog vele an-
dere volkomenheden des ligchaams bevorderen kan.
Gewoonlijk is men in de eerfte kindsheid geheel
onopmerkzaam op de beweging cn houding des
ligchaams , uitgenomen, wanneer men vreest, dat zijn
groei of gezondheid daardoor lijdt. !Men behoort
altijd vroeg daarop te letten , want het veronachtza-
men van het ligchaam heeft inwendig grootere ge-
volgen , dan men dikwijls denkt.
Ook in de jaren der verdere kindsheid, en zelfs in
die der jongelingfchap, moet men zekere gewoonten,
waartoe velen genegen zijn, en die daarin beftaan, dat
zij het ligchaam eene onnatuurlijke beweging en hou-
ding doen aannemen , krachtig tegenwerken.
Sommige dezer verkeerdheden ontfpruiten uit ver-
Ilrooidheid , andere uit verlegenheid, en bevorderen ,
zoo lang zij beftaan, beide deze gefteldheden. De op-
voeder en onderwijzer vordert, ter wegneming van
het eerde, bij voortduring, dat de leerling met onaf-
ge-