Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 19 •)
Hoe gevvigtiger eene behoorlijke uitvvafeming des
ligchaams is, zoo veel te gevvigtiger is het, dat al
de kleine openingen op de oppervlakte van de huid
werkelijk ook ontlloten blijven. Weg dus uit de kin-
derkamer poeder, zalven en blanketfel! Het haar
dagelijks goed doorgekamd, en eene zuivere huid, ver-
fiert jongens en meisjes in de jaren der kindsheid en
jeugd veel meer dan alles, wat hur^- deze uitvindin-
gen der mode en weelde geven kunnen.
Gedurende den flaap moet de dekking ook niet meer
dan toereikend zijn om eigeijlijk fchadelijke verkou-
ding voor te komen. Eene harde ligging op matras-
fen en eene luchtige dekking worden algemeen erkend,
verre verkiefelijk te zijn boven de gewone veêren bed-
den. Gezonden kinderen kan het bijna niet fchelen,
waarop zij liggen. Zelfs zijn die, welke door
verkeerde gewoonte verwend zijn, fchielijk te rug te
brengen. De niéuvvigheid behaagt, cn de gezonde
flaap laat hun niet toe, de ongemakkelijkheid van
hunne ligging te bemerken.
S. i8.
Ligc haamsbeweging.
Beweging houdt niet alleen het ligchaam gezond,
maar zekere foorten van beweging maken hetzelve ook ,
door eene meerdere vorming, tot zeer vele oogmer-
ken bruikbaar, zonder welke het reddeloos en onnut
zoude gebleven zijn.
Hoe jonger de kinderen zijn, hoe meer zij deze
vorming noodig hebben, en hoe onnatuurlijker het
is, dat men van hen rust, fl:il zitten, en lang de-
zelfde houding vordert, of hun dit zelfs tot eene
verdienfce rekenen wil. Integendeel moest men zicli
B a veel-