Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 16 )
kan bevorderd worden , zijn daartoe de beste hulp-
middelen. Daarentegen is al het onnatuurlijk warm
houden van het ganfche ligchaam of van enkele dee-
len , alle bovenmatige verhitting van het bloed, fcha-
delijk , omdat daardoor de uitwafeming al te fterk
wordt.
En hoewel deswegens de affcheiding van ver-
fcheidene vochten door den neus en het. fpeekfel der
gezondheid bevorderlijk is, wordt echter ook hier alle
kundige prikkeling, vooral rooken en fnuiven , in jon-
gere jaren , ten uiterde nadeelig; zoodat het eene goede
eigenfchap meer in eenen opvoeder en onderwijzer is,
wanneer hij door zijn voorbeeld zelfs niet eens het
denkbeeld bij zijne kweekelingen verwekt, van deze,
op zich zelve onnatuurlijke, behoeften.
S. i6.
Gezonde lucht.
De gedeldheid der hoofddof, waarin wij leven en
ademen, is maar gedeeltelijk in onze magt. Men
moet de jonge lieden tijdig gewennen aan allerlei
luchtsveranderingen, om hen daardoor voor de on-
gelukkige afhankelijkheid van iedere afwisfeling des
weders te bewaren. Zij moeten vroegtijdig leeren,
geen weder, hoegenaamd, te ontzien, en juist bij on-
aangenaam weder, zelfs bij eene natte koude, zich in
de openlucht bewegen, omdat'juist dan de weldadige
uitwafeming gewoonlijk minder is.
Terwijl intusfchen de invloed der lucht op de ge-
zondheid en helderheid van den geest onloochenbaar
is , en het klimaat even daardoor zulk eene merkbare
verfcheidenheid onder de menfchen daardelt, zoo
moet het ook bij de opvoeding niet onverfchillig
zijn i