Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 15 •)
fche melk , ■ wamieer zij door verkeerde voorbeelden
niet aangeltoken worden.
'§. 15.
Natuurlijke, ontlasting en uitwafeming.
Hetgene van de gebruikte fpijzen tot onderhoud ai-
voeding des ligchaams noodig is , blijft volgens eene
wijze fchikking der natuur in het ligchaam; het ove-
rige , daarvan afgefcheiden, wordt langs onderfcheidene
wegen uitgevoerd. Het is voor de gezondheid volftrekt
noodzakelijk, dat iedere affcheiding behoorlijk gefchiedt,
en de uitvoering door niets gedremd wordt. Eene
zekere oplettendheid hierop mag dus den zorgvuldi-
gen opweder niet te gering voorkomen, ook kan hi|
zijne kweekelingen daarop niet te vroeg oplettend ma-
ken. Dus is hetgene hierbij moet bevorderd of te-
gengegaan worden met betrekking tot den natuurlij-
ken Itoelgang en de waterlozing: i). eene met de ja-
ren (leeds vaster wordende gewoonte aan eene zekere
regelmatigheid daarin; 2). het voorkomen van alle ge-
weldig -opiiouden van een van beiden uit gemakkelijk-
heid of drift tot fpelen ; 3)^ en eene fpoedige hulp,
zoodra de orde der natuur te dezen opzigte afge-
broken is, doch meer door verzachtende fpijzen ea
beweging, dan door artienijen en kunstmiddelen.
Met opzigt tot de • uitvvafeming van het geheele
ligchaam, waardoor zich zoo vele fchadelijke deelen
affcheiden, en de ombelemmerde werkzaamheid van
alle ledematen zoo zeer wordt bevorderd, moet alles,
wat dezelve firemt, verhoed, en alles, wat haar be-
vordert, gedaan worden; zachte bewegingen, vooral
zuiverheid van het geheele ligchaam, welke door veel
wasfchen , baden, dagelijks reinigen van het hoofd,
en dikwerf verwisfelen van ichoon linnen, niet genoeg
kan