Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 14 •)
Even zoo is het van gevvigt, dat men in den km-
derlijken en jeiigdigen leeftijd eene zekere vaste orde
daaromtrent bepaalt, dewijl het niet alleen de gezond-
heid bevordert, vvanneer de maag niet telkens op ie-
der uur van den dag met fpijzen wordt opgevuld ,
maar ook omdat de natuur door eenen bepaalden
etenstijd van de neiging tot gedurig eten, die an-
ders zoo ligt bij elke aanleiding, en dikwijls zelfs
enkel uit^ verveling ontftaat, ontwend wordt. , Ook
zou het,, naar onze eenmaal aangenomene levenswij-
ze, het |raadzaamile zijn, den voornaamften maaltijd
op den middag te houden, maar 's avonds niet dan
weinig en ligte fpijs te geven, omdat het overladen
der maag kort voor den flaap het verkwikkende van
denzelven floort. •
Ook is het ongelijk gezonder, langzaam te eten, dan
de fpijzen ongekaauvvd door te flikken i even daarom
moet men zich ook van al te warme kost onthou-
den, en, door te veel drinken onderden maaltijd, het
maagfap niet verdunnen. Onder alle dranken is zui-
ver water de minst fchadelijke, en zelfs in groote
hoeveelheid, ook buiten den maaltijd gebruikt, voor
het ligchaam zeer gezond. Melk, vooral wanneer
de fijnflie balfamieke deelen van dezelve door het ko-
ken niet jzijn weggenomen, voedt en verzacht het
bloed. Wijn, likeuren en andere verhittende dranken,
deugen gansch en al niet voor de jeugd. Wijn met
water gemengd zoude nog het minst fchadelijk, en
voor fommige geflellen nuttig wezen. Aan de warme
uitheemfche dranken, thee, koffij, chocolade, moet
men de jeugd in het geheel niet gewennen. De on-
derwijzer bewijst haar eene wezenlijke dienst, wan-
neer hij haar van die kwade gewoonten terug brengt.
Jonge lieden verruilen deze dranken gaarne tegen ver-
fche