Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 298 )
trouwd, naardien er veel waarheid is in het gezegde,
dat de wetten veel gemakkelijker te vinden zijn dan
perfonen om ze gepast uit te voeren. Wij befluiten
dus, dat in een land, waar het lager fchoolwezen zal
bloeijen , bepaald gekozene perfonen bij het ministe-
rieel befl:uur, als eene op zich zelve fl:aande afdee-
ling , bij uitfluiting met het onderwijs behooren belast te
zijn; en dat verder grondig bedrevene en goed denkende
pannen, door het geheele rijk, door den koning wor-
den aangefteld, die, onmiddellijk met de bepaalde per-
fonen aan het ministerie in betrekking ftaande, te za-
men het geheele fchoolwezen overeenkomftig wetten
befturen, die de juiste en onveranderlijke grenzen
en aanrakingen bepalen met het burgerlijk beftuur
van provinciën, fteden en dorpen , zoodat niemand
eenigen invloed op de goede zaak van het onderwijs
kan hebben, dan hij, dien de koning daartoe bepaald
benoemt, en dus geene burgerlijke betrekkingen het
regt mogen of kunnen geven tot eenig bepaald be-
ftuur van het fchoolwezen: want, in dit laatfte geval,
zouden de fchoolzaken zoo lang aan dien perfoon ver-
bonden zijn , als hij verbonden blijft aan zijnen hoo-
gen burgerlijken post, daar, in het eerfte geval, niets
kan hinderen , hem , wiens verrigtingen aan het
fchoolwezen niet pasfen , terftond van die betrekkin-
gen te ontflaan , en een ander in deszelfs plaats te ftel-
len.
Veel laat zich over het beftuur van het fchoolwezen zeg-
gen, maar minder dat als bruikbaar kan gelden, offchoon,
wanneer belangeloosheid omtrent zich zelven voorzit,
en ware ijver voor de goede zaak tot raadsman ftrekt,
geen beftuur zoo eenvoudig en tevens zoo goed en
zoo zeker in opzigt tot deszelfs gevolgen kan wor-
den