Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 297 )
fer is geen waarborg voor de goede uitkomst, en is
zeli's niets, wanneer niet even goede en gefchikte
lierlenen en gemoederen alles beleven en bezielen.
En de zaak in zich zelve is te teeder, om zich
naar verfehillende rigtingen te laten buigen. Men kan
door dc fcholen één oogmerk goed bereiken , maar
moeten meer hoofdgezigtpunten in het oog gehouden
worden , dan bekotnt niets eene goede rigting, en alles
is verloren, hoe goed de uiterlijke vorm ook blijven
moge. — Daarenboven, al zijn de befturen van pro-
vinciën , fteden en dorpen van het dadelijk toezigt
uitgefloten, wat hindert dar toch, wanneer hen
belangftelling voor het lager onderwijs bezielt, om
alles dienangaande te bevorderen en krachtig te on-
derfteunen, en in al de punten van aanraking,
die onvermijdelijk zijn, te toonen, dat hun verlangen
dat van het hoogfte beftuur des lands is.
Weinige zeer ervaren en geleerde lieden zijn door-
drongen van de hooge ftrekking van het lager onder-
wijs , in het algemeen, waardoor zij denken, dat
ligtelijk aan die behoefte voldaan wordt, dat men
zelfs op verfcheidene wijzen daaraan goed kan beant-
woorden , omdat het eene zaak is, waaromtrent men
zoo naauwkeurig niet behoeft te zijn. Daarentegen laten
anderen, uit dezelfde onkunde, zich grootelijks door
-den fchijn bedriegen, houden voor uitmuntend, wat aan
geen menfchelijken geest past, hoezeer die zich ook naar
• die bijzondere meeningen laat kneden en voor altijd be-
derven. En zoo lang dit algemeen plaats vindt, zoo
lang hooge en aanzienlijke perfonen den mensch alleen
kennen, omdat zij hem op ftraat ontmoeten, zoo lang
kan het opzigt over het lagere fchoolwezen niet al-
gemeen in ieders handen pasfen , maar moet alken
aan daartoe uitgezochte perfonen worden toever-
T 5 trouwJ,