Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 296 )
179-
Opzigt van het hooge beßuur des lands over
de lagere fcholen.
Wij betoogden te voren, dat een vorst geen groo-
ter magt in handen heeft om zijne onderdanen aan
z;ich te verbinden, en hen tevens gelukkig en tot goe--
de leden van den ftaat te maken, dan het onderwijs
op de lagere fcholen. Dit middel kan dus geen vorst
aan een ander afflaan, naardien daarin de kiem zijner
wezenlijke magt ligt. Ieder dus , die .het hoogfte be-
iluur des lands in handen heeft, moet zich verpligt
acliten, het lager onderwijs zelf van nabij gade te
flaan, zelf perfonen aan te ftellen, die, van alle ver-
.der beftuur afgezonderd, uit zijn' naam het geheel
naauwkeurig nagaan, en hem van alles onderrigten ,
zonder dat overheden van, provinciën, fteden of plaat-
fen. daaraan regtftreeks deel hebben. Zulk een on-
middellijk toezigt waarborgt alleen de goede gevol-
gen van alle aan te wenden moeite voor het lager
onderwas. Want te denken, dat overheden van pro-
vinciën, fteden en dorpen, aan wetten van den ftaat
gebonden., dezelfde uitkomst zouden geven , is niet
gedacht overeenkomftig de gewone handelingen der
menfclwn : al fluiten wij alle heerschzucht of verlan-
gen naar hoogheid en grootheid uit, dan nog wor-
den perfonen, uit, hoofde van belangrijke posten, aan
provinciën , fteden of dorpen verbonden , door zoo
vele bijzondere vorderingen en bijkomende betrekkingen
geflingerd, geleid en beftuurd, dat het hooge, ware
en eenige doel uit het oog verloren wordt, om
de geheele zaak dienstbaar te maken aan bijzondere
belangen. En of[i:hoon wetten alles bepalen, de let-
ter