Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 295 )
Daartoe behoort, in de eerlle plaats, de zorg, dat
in de fcholen een algemeene gang heerfche, en
dat de eene fchool als dc andere mgerigt zij, waar-
toe alle aan goede vormen gebonden behooren te
worden, waaruit weder volgt, dat eene goede/c/^oo/-
crde een groot vereischte is. Zij bepaalt alles, wat
tot de waarneming der bezigheden en pligten van den
onderwijzer behoort, zoo in het algemeen , als in het
bijzonder, gelijk ook datgene, waarop een ieder, welke
hem ondergefchii« is, geregtigd en verpligt is te
letten, en waarnaar de ouders, die hunne kinde-
ren der fchole toevertrouwen, zich rigten moeten.
Zij bepaalt den tijd van het onderwijs, het be-
gin en het einde der lesfen, de langere en kor-
tere fchoolvacanticn. Zij verordent , hoe er gehan-
deld zal worden, wanneer een onderwijzer, door ziek-
te, of andere toevallen , verhinderd wordt, zijn ambt
behoorlijk waar te nemen, ten einde de jeugd daar-
door niet lijde , en hoe zelfs bij voorvallende fterf-
gevallen alle Ilillland in de bezigheden vermeden
wordt.
Bij grootere fcholen behoort het tot den hoofd-
pligt der beftuurders, daarvoor te zorgen, dat deze
fchoolorde ftreng gevolgd worde, waartoe hun het
fchoolbezoek bedendig gelegenheid geeft.
Verder behooren de voorfchriften van het hooge
beltuur des lands en de wetten van den ftaat alles
te regelen, wat van buiten moet aankomen om den
bloei der fcholen te bevestigen.
T 4 S i-y.