Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 291 )
te bewerken door zijn' perlbon zei ven, door gepaste
fciiooltucht eu manier van onderwijs.
S J77.
VERVOLG.
Het ondervezen in de fchool in het algemeen.
Het groote getal der fchoolkinderen maakt het dik-
wijls eenen onderwijzer zeer moeijelijk, alle kinderen
gepast te onderwijzen, ieder zijn deel te geven, en
alle te doen medewerken om het groote doel te
bereiken. Van daar is het, dat de onderwijzer zich
vooraf behoort te vragen: i) Hoe zal ik onder het
groot aantal kinderen orde en flilte bewerken?
a) Hoe kan ik al de kinderen beftendig gepast werk-
zaam doen zijn ? 3) En hoe zal ik voor ieder deel
van het onderwijs den noodigen tijd vinden ? W^
de eerlte vraag aangaat, die is reeds beantvvoerd
door hetgene van de fchooltucht gezegd is, offchoon
de manier van onderwijzen nog meer kan doen.
Grijpt de onderwijzer door zijne wijze van handelen
den geest des kinds aan, en verwekt hij belangftel-
ling in hetgene hij onderwijst, dan is alle wanorde
van zelve opgeheven, en de natuurlijke opgeruimd-
heid der kinderen zal hem niet ftoren, maar integen-
deel met lust doen voortgaan.
De tweede vraag is van groot belang, en flrekt zich
tot alle deelen van het onderwijs uit. Want zal hef
onderwijs vruchtbaar zijn en het kind geheel aanr
grijpen, dan komt het daarop neer, dat het kind zelf
T a dott