Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 289 )
vaste plaats, en vindt op dezelve .al wat het voor
dien fchooltijd noodig heeft.
Is de fchool talfijlc en de onderwijzer alleen, dan
benoemt hij fommige kinderen tot het verrigten van
kleinigheden, ter bevordering van den geregelden
gang. Hij doet, b. v., den eerften van iedere tafel, of
van ieder onderdeel, de noodige aanteekeningen op
zijn bevel houden; een' tweeden voor de leesboeken ,
een' derden voor het uitdeden van de fchrijf boeken met
de noodige voorbeelden zorgen, terwijl een vierde de
leijen en griften uitdeelt en ophaalt, enz.
Hoeveel de onderwijzer hierdoor in zijne verrigtin-
gen geholpen wordt, is gemakkelijk te begrijpen,
daar hij veel beter en ongedoord in zijn opzigt en
onderwijs kan voortgaan. Een oogopdag op den
leerling, en de kleinigheden , zoo noodzakelijk voor
dc goede orde, worden verrigt. Vooral wordt door
den leerling, die de aanteekeningen houdt, veel gewon-
nen , bet (traffen onder den iirhooltijd voorgekomen,
en de onderwijzer bewaard voor ontijdige drift en on-
bezonnen handelen.
Maar heeft men eenmaal zoodanige inrigting ge-
maakt , dan moet men ook (treng daar op zien , dat
zij naauwkeurig wordt in acht genomen , en dat de
werkzame en ordelijke- geest voortdurend blijft, en
niet verdappe; dit werk is de zaak alleen vaa den
onderwijzer.
- Het is van geene waarde , goed te beginnen, wan*
neer men niet bedendig volhoudt. Ligt wordt men
door den tijd nalatig in het vasthouden van den goe-
den gang, veroorlooft zich willekeurige handelingen,
die juist nadeelig zijn, omdat men eene regeling be-
paald heeft, cn de goede orde gaat verloren, waar-
door de zedelijkheid der jeugd te meer nadeel lijdt,
T naar«