Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 287 )
len wij hier nog bij een paar punten fiilfliaan, om den
onderwijzer te befchouwen als voorbeeld en als fchool-
houder. ,
s. 175-
De fchoolonderwijzer ah voorbeeld.
Verlangt de onderwijzer, dat zijne leerlingen de
opgegevene bepalingen en voorgefchrevene fchool:-
wetten naauwkeurig in acht nemen,, dan moet hij eerst
zelf hetgene hem opgelegd is lliptelijk vervullen, en
zijnen kinderen een voorbeeld van werkzaamheid, van
liefde tot orde, deugd en regtfchapenheid wezen. En
welke leeftijd is meerder een voorbeeld waard , dan de
jeugdige ouderdom! Hoe fterk is bij kinderen de kracht
van het voorbeeld ! Hoe ongemerkt gaat het goede
in de jeugdige ziel over , wanneer het zich aan haar
in het leven van edele menfchen vertoont ! En wie
kan beter een indruk makend voorbeeld geven dan
de fchoolonderwijzer, die zoo geheel en al het kind
ten goede leidt en beftuurt ? Getrouw bewaart de
ziel ook het beeld van dien edelen man, en nog in
latere jaren herinnert zij zich met welgevallen zijn
leven en doen. Veel, zeer veel, is er dus aan gelegen,
dat de onderwijzer voor zijne kinderen in alles een
navolgenswaardig voorbeeld zij.
Om dit te zijn, behoort hij, buiten andere dingen,
vooral het volgende in acht te nemen.
1. Hij is altijd de eerfte in de fchool, verrigt voOr
den fchooltijd het noodige werk, en ontvangt de kin-
deren met vriendelijken groet.
2. Hij komt altijd behoorlijk gekleed ter fchool,
juist zoo, als hij het van zijne kinderen verlangt.
3. Bij het gebed, en bij alles wat godsdienst be-
treft.