Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 286 )
alleen de man otn eigen belang Tpreekt; dan fletninen
zij toe , omdat zij niet beter weten, en hun verftand
hun de mogelijkheid der waarheid doet gevoelen,
maar hartelijke vereeniging heeft nimmer plaats. Hier-
uit laat zich de invloed beoordeelen, zoowel van de
goede als fchadelijke zijde.
Is zoodanige fchoolonderwijzer van het hoogfte be*
lang voor het welzijn der jeugd, niet minder is h^
het daardoor voor de maatfchappij, Welke deelen
van het maatfchappelijk leven wij ons voorftellen, de
mensch in het algemeen en in het bijzonder is het
zamenftellend deel, en deszelfs goede hoedanigheden en
neigingen waarborgen het geluk, dat men zich daar-
van belooft. Naardien nu zonder zulke leden geene
gelukkige vereeniging te denken is , en niemand meer
dan de onderwijzer daaraan kan toebrengen, zoo
is het den ftaat van het hoogfte belang, zoodanige
boven het algemeen naar ziel en ligchaam ver-
hevene menfchen in de fchoolonderwijzers aan te
treffen.
Hoogst gewigtig is mede de post van fchoolonder-
wijzer in zich zelven; want hoezeer alle menfchen
te zamen werken om elkanders geluk te bevorderen,
zoo is toch die betrekking de edelfte, welke het
edelfte voorwerp behandelt met het edelfte doel. On-
der deze mogen vrij de bemoeijingen van den fchool-
onderwijzer gerangfchikt worden , die, hoezeer als an-
dere aan menfchelijke te kort komingen onderhevig,
evenwel den mensch, dat pronkftuk der fchepping,
behandelen, waardig zijnen verhevenen aanleg en zijne
hooge beftemming.
Het is dus niet te veel gezegd, dat de ware fchool-
onderwijzer de ziel der fchool is , en dat van zijne
perfüoniyke werkzaamheid alles afhangt. Daarom zul-
len