Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 285 )
De eigenlijke grondflag , waarop een onderwijzer
waardig zijnen fl:and bekleeden kan, is de gefl:eldheid,
die wij in elk mensch zoo zeer wenfchen aan te tref-
fen , namelijk, edelheid , regtfchapenheid , overgege-
ven aan de bevordering van eens anders geluk, uit
ware geflieldheid des gemoeds , en dat alles doormengd
met het edelfiie van alle beginfelen in den mensch,
godsdienst genaamd , die zoo zeer alles verhoogt,
en daardoor den echten fl:eun en de wäre fl^erkte van
den grondflag uitmaakt, die in alles hem zonder om-
zien , en als of hem niets bejegende, gerust en vast,
met een gemoed, dat zijn gehe'^1 aanwezen karakter
geeft, zijnen weg doet volgen om wel te doen, al
wilde men hem zelfs aanvankelijk afwijzen. De nood-
zakelijkheid van zulke gemoedshoedanighedcn in den
onderwijzer blijkt te meer , wanneer men overweegt,
met wie hij omgaan, en welken hij ten dienst vertrek-
ken moet. Het zijn kinderen , die als menfchen , on-
befmet van den invloed-der wereld, niet anders zich
kunnen vertoonen, dan zij zijn, maar die, integendeel^
ook geenen fchijn des gemoeds voor waarheid aanne-
men, naardien zij minder op woorden acht flaan, maar
zooveel te meer de ziel uit het oog en het geheele
gelaat lezen- en als waarheid erkennen.
De uitwerking van zoodanige gemoedsgefteldheid is
mede zeer gewigtig, naardien kinderen zoo gaarne in
hunne onfchuldige eenvoudigheid de beminnelijke
waarheid aannemen, en met een gul gelaat en blijkbaar
welgevallen het belangfliellend hart ontmoeten.
Maar zoo gretig als zij aannemen , wat het gelaat
van waarheid en opregtheid aanbiedt, zoo huiverig
zijn zij in hunne belangfl:elling , wanneer kunst, in
gebaren, houding en woorden, de plaats van opene
waarheid en regtfchapenheid vervangt, of wanneer
al-