Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 282 )
Kjkend beloonen en ftrafFen, dat is, bet eene kind
wordt niet: met het andere vergeleken. Zulke verge-
lijkingen te houden, en, bij voorbeeld, te zeggen: zie
eens, hoe mooi hij fchrijft , en gij zoo flecht, is eene
der verkeerdfte handelingen, maar die toch dikwijls
plaats heeft. Het kind wordt hier alleen met zich
zelveii vergeleken, en deze wijze van handelen is dus
een uitmuntend middel om de zelfkennis bij het kind
op te wekken.
4. Het kind wordt fterker aangefpoord tot vlijt,
dewijl het dan fpoedig zijnen prijs verkrijgt, en al is
dit nu de regte bron niet, waaruit zijne vlijt moet
voortkomen, het goed doen is hij daardoor toch fpoe-
dig gewoon, en het wordt hem naderhand, uit ge-
voel van pligt, gemakkelijker, niet anders te handelen.
5. Jaarlijkfche prijsuitdeelingen doen het kind
denken aan eenen bepaalden tijd van 12 maanden ,
daar, integendeel, bij deze wijze van handelen, ie-
dere dag, ieder kaarije, het kind aanfpoort om tc zor-
gen , dat het fpoedig zijnen prijs verkrijgt.
6. Ook worden hierdoor voorgekomen de llechte
handelingen der ouders, die fomtijds, als hunne kin-
deren geen' prijs krijgen, zeggen: wij zullen u wel een
boek geven, mijn kind !
7. Prijsuitdeelingen , waarop ieder kind eenen prijs
ontvangt, komen bijna niet in aanmerking, want dan
blijft de prijs geen prijs.
8. Tot gemak des onderwijzers, geeft men flechts
dén kaartje , cn niet een voor vlijt en een voor goed
gedrag, omdat anders de onderwijzer, in talrijke fcho-
len iederen avond, te veel tijd moet hefteden tot
het uitreiken van goedkeuringen.
9. Door deze inrigting van beloonen en ftrafFen ,
wordt