Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 280 )
en zij dus onophoudelijk hunne vl^t moeten aanwen-
den, om zic'i zelven te verbeteren; maar dat
dit voor een kind , zonder onderftenning , zeer moei-
jelijk is ; dat het daartoe moet weten, hoedanig de
rekening ftaat; dat het dus altijd de eigene daden
voor zich zelf moet kunnen openleggen , en
naauwkeurig weten, welke aanmerkingen men op
dezelve maakt, en welke goedkeuring men aan dezel-
ve geeft; dat dit alles dient in acht genomen te
worden , en dat daartoe het volgende kan ftrekken.
1. leder kind zal des avonds van den onderwij-
zer hooren , hoedanig zijne vlijt en zijn gedrag over
he: geheel geweest zijn, en, overeenkomftig die aanmer-
king j een bewijs van de tevredenheid zijns meesters,
beftaande in een kaartje, ontvangen, of zonder zoo-
danig bewijs vertrekken;
2. Op die kaartjes zullen gepaste vragen ftaan, en
in zich vereenigen de goedkeuring van vlijt en goed
gedrag te zamen;
3. Wanneer het kind eene hoogere tevredenheid
en bijzondere goedkeuring heeft verdiend, dan krijgt
het een dubbeltal bewijzen; terwijl het bij buitenge-
wone nalatigheid, of geen bewijs ontvangt, of reeds
ontvangene bewijzen terug moet brengen;
4. Heeft het kind ao zoodanige bewijzen verkre-
gen , dan brengt het die terug, beantwoordt de daar
op geplaatfte vragen, en krijgt in de plaats een ge-
drukt bewijs ;
5. Heeft het kind 20 van deze gedrukte bewijzen,
dan komt het daarmede bij den onderwijzer, ftelt
dezelve hem ter hand, en ontvangt in de plaats een
boekgefchenk.
Op deze wijze, kan een redelijk vlijtig kind in een
jaar 20 zulke kaartjes verzamelen, terwijl hij , die
naar-