Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE AFDEELING.
ligchamelijke opvoeding.
ii.
Het,gewigt des onderwerps.
H ct ligchaam, als het werktuig, zoo wel der
ontwikkeling en volmaking, 'als der werkzaamheid
van den geest, verdient zoo veel te meer het
eerfte voorwerp der opmerkzaamheid te wezen, hoe
minder men in den beginne voor het edeler gedeelte
van den mensch doen kan, en hoe meer het er op
aan komt, dat nien reeds in de eerfle jaren datgene,
hetwelk het werktuig bederven zoude, zorgvuldig ver-
mijdt, en al wat het voor zijne beftemming nuttiger
kan maken , ijverig bevordert; hierin alleen beflaat
eigenlijk het werk van den opvoeder; de genezing
van de kwalen en gebreken des ligchaams blijft de
taak van den geneesheer. Doch daar de laatlle intusfchei>
de gelleldheid van het ligchaam, beroepshalve geheel
cn al moet nagefpeurd hebben, zoo kan zijn raad
voor den eerllen niets minder dan onverfchillig zijn.
Daar nu de eerde kinderjaren niet zoo zeer onder de
oogen van den Onderwijzer, als wel onder die der
ouders, en bijzonder onder die der moeders worden
doorgebragt, is voor deze de geheele theorie der lig-
chamelijke opvoeding, voor genen , daarentegen, dat
gedeelte derzelve, dat op den verderen leeftijd der
jeugd