Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 279 )
dat alles zoo met regt van hem te wachten vvas, dan
of het de verwachting te boven gegaan, of beneden de-
zelve gebleven is. Van zoodanige handelingen, ot' ver-
gelijkingen van een kind met en in zich zelf, dat
is in opzigt tot zijne vorige handelingen en tot
zijne voorgaande vlijt, kunnen niet anders dan zeer
goede gevolgen ontftaan. Immers, het kind leert daar-
door zich zeiven kennen, het verkrijgt kennis en
aanleiding om zich zeiven te beoordeelen, het gevoelt
den fterkften fpoorflag om zich zeiven te leiden
cn te befturen, het wordt gewoon, dagelijks de reke-
ning zijner daden op te maken, het verkeerde op te
merken, het verlangen te koesteren, de misftappen
te vermijden, ten einde zoo verre te komen, van de
zwarte daden geheel en al uit het register zijner han-
delingen te doen verdwijnen.
Zulke voordeden verdienen in alle gevallen opmer-
king, al zijn zij niet genoegzaam om tot grondilag
in deze zaak te ftrekken. Het is daarom wel der
moeite waardig, overeenkomftig die meening, proeven
te nemen , om , ware het mogelijk, langs dezen weg
tot betere beginfelen te geraken.
Hoezeer hiertoe verfehillende wegen kunnen inge-
flagen worden, zoo achten wij het volgende het
beste onder al hetgene ons daarvoor is bekend ge-
worden.
De onderwijzer zegt den kinderen , dat hij hunne
vlijt cn hun gedrag oplettend zal nagaan , ten einde
hen te helpen in het verbeteren van zich zeiven ; dat
kinderen daarin door oudere menfchen, als ouders en
onderwijzers, moeten geholpen worden, ten einde
gewaar te worden, wat nuttig en fchadelijk is, en al
waf daarbij verder past; dat zij wel kunnen begrij-
pen , dat eigene werkzaamheid in dezen alles afdoet,
S 4 CH