Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(278)
deszelfs vlugheid, • ook vele goedkeurings-teekenen ,
maar, door zich dikwijls te buiten te gaan, ook af-
keurings-teekens bekomen , en de prijs volgt niet op
zijne werkzaamheid. Moeten nu, vraagt men, al de
goede gevolgen zijner vlijt wegvallen, omdat hij dik-
wijls onachtzaam handelde, onoplettend in de fchool
verkeerde, en dus weinig voortdurende bewijzen van
gewenschte infpanning gaf? En heeft niet zelfs de
llrengfte uitdeeler van prijzen dikwijls veel in zich
ielven te doen om een kind voorbij te gaan?
zegt zijn gevoel hem niet, dat het anders behoorde
te zijn, offchoon zijn veritand hem niet geheel te
regt helpt? en waar de tranen van het uitgezonderde
kind toonen, dat het geene verharde ziel bezit, maar
dat gepaste leiding veel goeds zou kunnen bewerken,
Wenscht men daar niet dikwijls , dat men anders be-
floten had? en waarmede redt men zich dan? im-
mers met de betuiging: ja, kind! wij zij'n niet altoos
bij u, wij moeten ons in deze op de aanteekeningen
en inlichtingen van den onderwijzer geheel verlaten !
Ellendige uitvlugt, waardoor men de zaak nog meer
bederft!
" Wanneer wij alle deze redeneringen raadplegen, dan
IS het niet te ontkennen, dat vele wijzen van hande-
len fchadelijke zijden hebben , en bijzonder als het
eene kind met het andere vergeleken wordt, ten einde
daaruit de meerdere of mindere waarde van dezen
boven genen te doen blijken; want het is duidelijk,
dat [ieder kind in en met zich zelven behoort verge-
leken te worden, dat men deszelfs bijzondere geaard-
heid en' neiging, in het kort, zijn geheel aanwezen
in het oog moét houden, en daaruit afleiden , welke
wezenlijke waarde het in opzigt tot zich zelven en tot
zijne vorige handelingen en werkzaamheden heeft, of
dat