Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 377 )
•vorming , en in vergelijliing gebragt met eene meer
redelijke vtjze, gefiaafd door meerderjarige be-
oefening van vele onderwijzers.
Onder de aanwijzing van vele fchadelijke middelen,
die op de fcholen in gebruik zijn, is men het meest
bezig te beweren, dat alle ligchamelijke kastijdingen,
ja zelfs aanrakingen, kunnen gemist worden , en dat
openbare examens en daarop volgende prijsuitdeelingen
verderfelijk zijn.
Men wil, dat het kind, door het uitmeten vaa
zijne kundigheden voor eene aanzienlijke fchaar, ligt
aanleiding tot hoogmoed verkrijgt, en dat het hiertoe
regtftreeks geleid wordt door het daar op volgend
openbaar uitreiken van eerbelooningen. Immers, zegt
men , lijdt het geene tegenfpraak , dat het kind daar-
door wordt aangefpoord, zeer over zich zelven te vre-
den te zijn , het hart te verhelfen , en te wanen ,
dat het verre boven die, welke het omringen , uit-
munt ; daar , integendeel, hij, die in het openbaar
wordt voorbijgegaan , en dus die bclooning mist,
nimmer zich te vreden houdt met de befchikking der
perfonen, daartoe aangefteld, en ook nimmer in zich
zelven aangefpoord wordt, om in het vervolg beter
op te pasfen , en pogingen aan te wenden, om zijne
fout te verhelpen. Ja, gaat men verder, al ware dit
laatfte het geval , al poogde hij zijne fout te verbe-
teren, dan nog kwam zijne werkzaamheid niet uit de
regte bron voort, maar ftrekte alleen om dit doel te
bereiken : het behalen van eenen openlijk uitgereikten
eerprijs.
Daarenboven, zeggen wederom anderen, is het ver-
fchil tusfchen iemand alles te fchenken of geheel
voorbij te gaan een aanmerkelijk onderfcheid , .zooda-
nig als maar zelden bij jonge kinderen te pas komt.
Het minder oplettende kind heeft, uit hoofde van
S 3 des-