Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 276 )
fcholen en naar de fchooljeugd. Met betooningen,
zoo verre zij de geheele zedelijke handeling betref-
fen , behoort men voorzigtig en ijiaarzaam te zijn.
Kennelijke onderfcheidingen door vertrouwen en open-
lijke toefpraken zijn gepaster en beantwoorden meer
aan het doel dan tafelen van verdienden en prijsuit-
deelmgen.
Voorbeeld van eene wijze van ftrafen en beloonen ,
voor vele fcholen bruikbaar.
Sedert eenigen tijd heeft men in Nederland vele
aanmerkingen gemaakt over het opleiden en beftureii
der kinderen op de lagere fcholen , en daarmede in
verband gebragt de wijze van (traffen en beloonen.
Dit bragt te weeg, dat fommige ervaren mannen daar-
over in onderLheidene gethriften hun gedachten me-
dedeelden ; als scHNATicH , in zijne Theorie van ftraffen
en beloonen; een ongenoemde in het werkje: Belooningen
en ftrafen, een boek voor ouders, opvoeders en on-
derwijzers. Ook had de Maatfchappij: tot Nut van
Algemeen zich reeds vroeger daarover uitgelaten ,
blijkens de verhandelingen van spoelstracu weiland,
over de beste wijze om de jeugd reeds in de fcholen
tot gezellige deugden op te leiden, van floh en van
dam, over de beste theorie van ftrafen en beloonen
inde fcholen, en van visser, over de voor- en nadee-
len der middelen ter opwekking van den naijver', ter-
wijl de theorie van denzel , voorkomende in zijne
Grondbeginfelen van opvoeding en onderwijs, gevolgd
werd door een ander werk van visser, getiteld:
De vorming der jeugd door optnhjke en vergelijken-
de belooningen en ftrafen 'met eer en fchnnde,
getoetst aan de grondbeginfelen van menfchelijke
vor-