Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 274 )
Hechte handelingen weinig ruimte over, en doet vlijt
heerfchend worden.
Vlijt en vroomheid verbonden de ouden ook dik-
wijls te zamen, naardien de getrouwe en waardige
aanwending van de vermogens, ons door God gefchon-
ken, de fchoonfle vrucht van eenen vromen zin en te-
vens de wortel van alle deugden is.
De fchool heeft haar hoogde doel bereikt, wan-
neer het vlijtig dreven bij de leerlingen uit lief-
de tot pligtsbetrachting voorkomt. Maar dit heeft
hij weinige plaats, waarom disicipline hier mede niet
ter zijde te dellen is.
Door bepaalde regelmatige getuigenisfen , en beoor-
deelingcn van de zedelijke waarde des leerlings , in
opzigt tot vlijt en goed gedrag , wordt de kwaaddoe-
ner befchaamd en dikwijls verbeterd, en de betere
aangemoedigd en op den goeden weg gehouden. De
verzamelingen dezer beoordeelingen en getuigenisfen
worden om de drie maanden gemaakt, en de vergeh>
king, daaruit voortvloeijende , in de fchool voorge-
dragen. Hierdoor wordt het eergevoel gaande, en
de wensch om geacht te worden opgewekt en betame-
lijk geleid ; zoodat ouders en onderwijzers tot vreug-
de te zijn het hooge verlangen is. Maar ieder on-
derwijzer moet tevens zich zeiven in dit opzigt aller-
naauwkeiTrigst gadeflaan, en bedenken , dat bij kinde-
ren , naast gepast eergevoel , ijdelheid en trotschheid
ftaan, en dat veelvuldige befchaming dikwijls verdom-
ping ten gevolge heeft.
Een magtige hevel voor dc vlijt was reeds in vroe-
geren tijd de naijver, welks edele bron ontdaat uit
' het dreven naar eer en achting van anderen. De
eerfte in de klasfe, of onder de eerde te zijn, het
beste werk geleverd, en bij het onderzoek voldaan te
heb-