Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 273 )
s. 16().
Discipline. Voorkomend opzigt.
De middelen, door welke de fchooldiscipline in
eenen ftelligcn zin kan gezegd worden werkzaam te
zijn, bedaan in i) verhoeding van onzedelijkheid.,
a) bewaring en opwekking van vlijt en 3") ftellige
belooning en bejlraffing van den beteren en flech-
teren.
De verhoeding fteunt geheel op het aanzien , dat
de onderwijzer geniet, en waar het noodig is, op
vrees voor hem , als handhaver der wetten , als ook
op zijn zorgvuldig opzigt over eene talrijke jeugd,
die zich zelve niet befturen kan. De onderwijzer
zorgt, dat zijne leerlingen nooit alleen in de fchool
zijn, en daartoe is hij zelf de eerfte en de laatfte.
De kinderen bij iederen fchooltijd gepast te ontvan-
gen , en gefchikt te doen vertrekken, verhoedt vele
verkeerdheden. Ieder kind moet op den bepaalden
tijd in de fchool zijn, en nimmer tusfchentijds ver-
trekken ; ook moet eene onafgebrokene bezigheid ge-
durende den geheelen fchooltijd plaats hebben.
§. 170.
Discipline. Bewaring en opwekking van vlijt.
Men kan genoegzaam zeker rekenen op de goede
zedelijke gefteldheid eener fchool , wanneer vlijt bo-
ven alles uitblinkt. Het innige in beweging komende
leven , dat uit het welgevallen voortvloeit , hetwelk
men in vermeerdering van kennis vindt, dat bij kin-
deren aanvangt, en met de jaren toeneemt , laat aan
S flech-