Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 272 )
der overtreding de wetten krachtig behooren te onder-
fteunen.
Eene flappe discipline is het grootfte ongeluk , dat
eene fchool kan overkomen, en hoezeer een onderwij-
zer dikwijls in de noodzakelijkheid gebragt en door
allerlei uiterlijke omftandigheden gedrongen wordt, zich
niet van zijnen pligt te kwijten en verfchoonend te
werk te gaan ; ja hoezeer dikwijls zijn uiterlijke wel-
vaart door de ftrenge fchooltucht groot gevaar fchijnt
te loopen , evenwel moet hij volgens eer en geweten
volhouden, om voor het vervolg niet alles voor altijd
te verliezen. Vast moet bij hem de grondftelling van
een voornaam bekend onderwijzer ftaan : liever eene
leg&, dan eene door verwildering en zedeloosheid
inzichzelve opgeloste fchool.
Maar tot zulk eene hoogte kan nooit de zaak op-
klimmen , en een braaf onderwijzer door ftrengheid
nimmer zijne fchool ontbonden zien, wanneer de op-
zieners der fchool te werk gaan, zoo als het behoort;
dat is, wanneer zij den onderwijzer regen alle aanval-
len daarover van buiten verdedigen, en innerlijk hem
raden, befturen en teregtwijzen. Door zulke hande-
lingen fchikt zich terftond de jeugd naar den onder-
wijzer, en alle ftrengheid valt weg; want de vorde-
ringen worden natuurlijke vereischten. Maar het te-
gendeel heeft ook plaats , waar in tegenovergeftelden
zin gehandeld wordt; daar worden fcholen kweekfcho-
len voor Hechte burgers van den ftaat, en plaatfen van
bederf voor de heerlijkfte en fchoonfte gaven der na-
tuur , en dat alleen , omdat men dezelve niet weet te
leiden, te befturen en te regeren.
§. 169