Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 269 )
godsdiendig, braaf en voor alle klasfen gefchikt
en bruikbaar gedacht bedendig den daat zal uit-
maken, en dat alzoo de bloei en kracht van het
vaderland in de eerde plaats van de goede werkzaam-
heid der openbare fcholen te wachten is.
S. i66.
Gehoorzaamheid en vhjt.
De fchool heeft maar twee hoofdmiddelen om op de
jeugd te werken: het gewennen aan gehoorzaam-
heid, door handhaving der bepalingen of fchoolwet-
ten, en het gewennen aan vlijt, gedeeltelijk door
onderwijs, gedeeltelijk door daarmede verbondene
oefeningen. In gehoorzaamheid en vlijt liggen ook
de beginfelen van alle deugden der fchooljeugd; daar-
van kan alle vorming van karakter uitgaan, en eene
fchool is meerder volkomen , naarmate achting voor
wetten en bedendige infpanning van krachten aldaar
de heerfchende toon is.
Doch daar eene openbare fchool meerder dan een be-
paalde huisfelijke kring is, naardien zij uit vele mede-
leden bedaat, die zeer verfchillend van betrekkingen,
ouderdom, kennis en gefchiktheid zijn, zoo kan zij
ftellige middelen en bepaalde fehikkingen.^ of eene
bepaalde wijze van bejiuur, niet ontberen. Zij moet
vastftaande verordeningen en wetten en middelen
ter uitvoering, zij moet eene discipline hebben, die
het uiterlijke leven barer fcholieren tot bedaardheid en
regelmatigheid demt, en het innerlijke tot vlijt, op-
regtheid en handelen naar geweten en in het alge-
meen tot eene harmonifche werkzaamheid van alle
vermogens brengt.
§. 1Ö7.