Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 54 )
kunde wordt hier hooger opgehaald ; het rekenen
volgens eene grondige theorie begonnen en voortge-
zet ; de beginfelen der wetenfchappelijke kennis van
de natuurkunde aangevangen; de vormleer verder
voortgezet, en , indien het noodig is, daaruit aanlei-
ding genomen tot het onderwijs in de meetkunde.
De aardrijkskunde ftrekt zich nu uit tot de geheele
aarde, wordende de algemeene gefchiedenis zoo min
als die des vaderlands vergeten.
S- 164.
In welke afwisfeling behooren al die kundigheden
onderwezen te worden?
Het is buiten tegenfpraak, dat orde veel toebrengt
tot het wel onderwijzen der kinderen; dat de onder-
wijzer die goede orde niet moet doren, maar daarin
een voorbeeld geven. En hiervoor is zeer veel ge-
daan, wanneer voor al de fchooltijden van eene week
de werkzaamheden bepaald worden. Maar die rege-
ling der werkzaamheden kan niet zonder overleg ge-
fchieden ; zij moet eerst na eene naauwkeurige over-
weging plaats hebben , met in acht neming van de be-
hoefte der fchool en het aantal kinderen, welke
de onderwijzer alleen of met hulp onderwijst. De
ondervinding moet hier dus den onderwijzer te regt
helpen, teneinde de werkzaamheden te bepalen, goed
in te rigten en te doen op een volgen, waarvan hij eene
duidelijke tafel maakt, die hij opplakt en in de fchool
ophangt, opdat ook de leerlingen zouden kunnen zien,
waarin van uur tot uur de werkzaamheden zullen be-
ftaan.
De volgende tafel ftrekke flechts tot voorbeeld van
inrigting.
TA-