Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 2G3 )
jeugd, Paragraaf 6, cn eindelijk de beginfelen van het
onderwijs in de fchrijf- en zangkunde, het laatltc
yolgens de Handleiding van d. v. dapperen. Aldus
worden in deze klasfe algemeene denkbeelden aange-
bragt, het lezen tot eenen aanmerkelijken trap ge-
leerd, het fchrijven gepast voorbereid, en de kennis
der getallen zoo verre voortgezet, dat kinderen van
dezelve tot loo een redelijk denkbeeld hebben], terwijl
zij tot 20 alle betrekkingen verftaan. Zoodanig voor-
bereid, gaan zij tot de middelfle klasfe over.
In de middelfle klasfe wordt onderwezen in het
verder lezen en verllaan, kunstmatig fchrijven en
daarvan het aanvankelijk gebruik, de verdere voort-
zetting van de kennis der getallen, alsmede in het
rekenen uit het hoofd ; verder eenige kennis van de
beginfelen der taalkunde en aardrijkskunde, met welke
laatfte men zooveel mogelijk vereenigt de kennis
der voorwerpen, zoo van natuur als kunst. Daar-
enboven maakt men eenen aanvang met de kunstma-
tige befchouwing van den vorm, of het begin der,
vormleer, wordende de zangkunde verder voortge-
zet.
In de hoogjle klasfe behoort het voltooijend onder-
wijs voor de lagere fcholen plaats te hebben. Het is
daarom de zaak, alles in deze klasfe tot zoodanige
hoogte te brengen , als de ftand en betrekking der
kinderen dit vereifchen.
Lezen en verftaan wat gelezen is wordt in deze
klasfe verder voortgezet; terwijl hier in het fchrijven,
en in het regt gebruik van hetzelve, belangrijke vor-
deringen worden gemaakt. Hetgene te voren meer
algemeen werd geleerd, wordt nu meer in den vorm
van wetenfchap behandeld, althans verkrijgt meer en
meer het aanzien daarvan. Het onderwijs in de taal-
R 4 kuil-