Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 261 )
twee, drie of viermaal in het jaar gefchiedt. Uit dit
alles vloeit voort, dat hetgene in iedere klasfe be-
hoort onderwezen te worden, naauwkeurig dient be-
paald te zijn.
S.
Plan van onderv/ijs of leerplan.
In iedere fchool, wanneer zij beftendig eenen ge-
wenschten gang zal gaan, moet het onderwijs naar
bepaalde en goed overdachte regelen gegeven worden,
zoo wel wat de keus en den omvang, als de opvol-
ging der onderwerpen betreft. Te meer wordt dit
noodzakelijk, wanneer, gelijk in groote fcholen, de on-
derwijzer door ondermeesters onderfteund, of door
medeonderwijzers geiiolpen wordt. Maar eene andere
vraag is het, wie het plan van onderwijs zal ontwer-
pen en als voorfchrift ter opvolging in dc fchool in-
voeren, en of het plan van onderwijs een algemeen
plan kan zijn, door de Overheden des lands voor alle
lagere fcholen ter opvolging gegeven, dan of ieder
onderwijzer zelf een plan voor zijne fchool behoort
te maken.
Het komt aan bevoegde beoordeelaars der lagere fcho-
len voor, dat een algemeen plan van de Overheden
des lands den grondflag moet leggen voor de geheele
inrigting, verdeeling en opvolging van het onderwas,
maar dat ieder onderwijzer in zijnen ftand en post,
onder hoogere goedkeuring, daarnaar een ander plan
voor zijne fchool behoort te maken, dat tot in de
minfte bijzonderheden voor de behoefte zijner fchool-
kinderen past. Uit dien hoofde is het ook niet mo-
gelijk , een fclioolplan te ontwerpen, dat algemeen dc
II T be-