Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 260 )
fchool eena moeljelijke zaak, en het is daarom, dat
men zich tot weinige klasfm moet bepalen. De wet
op de lagere fcholen in Nederland fpreekt, met wijs-
heid, van drie klasfen, namelyk: laagftcy middelftey
en hoogfle.
S- 161.
Verdere fchihkingen en overgang.
De drie klasfen geven voor zeer talrijke fcholen ge-
fchikte aanleiding tot verdeeling eener fchool in drie
fcholen, geplaatst in afzonderlijke vertrekken, wanneer
in ieder der klasfen onderafdelingen noodzakelijk zijn,
offchoon die zelfs in geene zeer talrijke fcholen even-
wel gevorderd worden.
Deze onderverdeelingen zijn zeer gemakkelijk te
maken, alzoo die zich fchikken naar de trapswijze
vorderingen in het lezen; en dus, zoo veel leesboeken
als men in eene klasfe gebruikt, zoo veel onderafdee-
lingen heeft men. Dat hier het lezen de grondflag
der regeling moet zijn, laat zich gemakkelijk begrij-
pen , naardien geene andere kundigheid bellendig, van
den aanvang tot het einde , aan meerder kinderen te
gelijk wordt onderwezen, dan het lezen. Hierdoor
is de overgang van de eene onderafdeeling tot de
andere tevens bepaald.
Doch dit kan geenszins bij het overgaan van de eene
klasfe tot de andere den grond leggen. Hierbij be-
hoort al hetgene wat in de klasfe onderwezen wordt
in aanmerking te komen , zoo zelfs , dat al wat als
onderwerp van onderwijs voor die klasfe bepaald is, moet
gekend worden , voor de leerling tot eene volgende
overgaat. Het is dus goed , dat bij iederen overgang
een opzettelijk onderzoek plaats heeft, en dat dit
twee,