Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 8 )
werkzaamheid voor, zoo dat de toenemende verede-
deling zijner zedelijke natuur het hoofdvereischte is
van de ontwikkeling, zonder daarbij na te laten aan
alle andere gaven eene zuivere en onbepaalde achting
te wijden.
S. 9.
Voornaamjlt grondJlelHngen van alle opvoeding.
I
Naar deze opgaven moeten de volgende grondJlel-
Hngen als de eerfle in alle opvoeding worden in acht
genomen: i) Wek op en vorm iederen kweekeling
•lis mensch, en wel als mensch, begaafd met onder-
fcheidenden aanleg en gefchiktheden. 2.) Breng een-
heid en overeenflemming in de ontwikkeling, door
duidelijke voortellingen van de beltemming, volgens
zijne natuurlijke gefleldheid en de overeenkomst met
den verderen aanleg. 3.) Bepaal de opgewekte ver-
mogens tot alles, wat de rede leert, dat den mensch
waardig is. 4.) De overeenflemming van de menfche-
lijke vrijheid met de rede moet het hoogfle doel zijn,
naardien hierop de zedelijke, en derhalve de hoogfte
waarde van den mensch rust.
§. 10.
Verdeeling der opvoeding.
De mensch is het voorwerp der opvoeding, zoo
naar zijne geheele natuur als naar de algemeene kracht
derzelve. Deze, ondoorgrondelijk in haar innigfle
wezen, komt ons onderfcheiden voor in hare verrig-
tingen. Naar deze opmerking, verdeelt men de opvoe-
ding in ligchamelijke en geestelijke , of de opvoeding
van het ligchaam en van de ziel, kunnende de laatlle
we-