Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 252 )
maar moet, door Gods wijze befchikking , eindelijk
onderdoen. .
Wanneer wij nu hierbij bedenken, dat verre de
meeste' kinderen bij het verlaten der lagere fcholen
geen verder onderwijs meer erlangen, dan nog eens
om lid te worden van eenig kerkgenootfchap, en even-
wel ons oog verre het meerderdeel der onderdanen
van ons rijk als zeer bruikbare perfonen in hunnen
kring ziet, die bij nadere toefpraak toonen genoegelijk
te leven, en God, den gever van het goede, in alles te
zien en te kennen, dan moet men herhalen, hetgene
boven reeds gezegd werd, de ftrekking der lagere
fcholen is onbepaald groot.
linwat heeft de ftaat aan zulke burgers, aan zulke
onderdanen, die nimmer verder onderwezen worden
dan op de lagere fcholen? Regtfchapene leden der
zamenleving, die, in eenvoudigheid, hunnen zorgenden
levensgang beginnen en voleinden, die met een op-
legt gemoed, vrij van veinzerij en huichelarij, hunne
meerderen ontmoeten en gadeflaan, die met hun ge-
zond verftand de verrigtingen der hoogere perlbnen
zeer juist beoordeelen, hunne handelingen ten opzigte
der minderen kennen , en die dikwijls met verachting
verwerpen, wanneer waan die meerderheid ontftemt, of
in eigen oog tot waardiger menfchelijke wezens
maakt, maar in tegendeel iedere welmeenende op-
ging , zoo tot algemeen als bijzonder welzijn,
met opregten dank en hartelijke verkleefdheid beloo-
nen, ter hulp toefnellen, waar gevaar dreigt, en met
kracht befchermen, waar verftand of geld te kort
fchieten. Van hoeveel belang is dus de zorg van den
ftaat voor de lagere fcholen! En nimmer kan een
vorst al zijne onderdanen beter in de hand hebben ,
dan dat hij met belangftelling voor hunne openbare
op-