Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 251 )
15Ö- ■■ •
De Jïrekkifig der lagere fcholen.
De ftrekking der lagere fcholen ten goede is onbe-
paald groot, niet alleen voor ieder perfoon op zich
zelven, maar ook voor de maatfchappij en den
Haat.
Ieder , die gelegenheid heeft zijne kinderen van die
openbare inrigtingen gebruik te laten maken, ont-
waart met innig genoegen , hoe de fchool rtrekt om
het kind op eene gepaste wijze te doen toenemen in
verftandelijke kennis, hoe het in kundigheden rijk
wordt voor de jaren, waardoor het dikwijls reeds
vroe^ in ftaat fchijnt, om over de bedrijven in en
buiten het ouderlijk huis met grond te oordeelen.
Met vreugde ziet men het kind in zijne zedelijlce
handelingen en in zijn beftaan; het toont veel nei-
ging ten goede, en oordeelt over goed en kwaad. Dit
blijft aan hetzelve, als onomllootelijk en als door alle
tijden hetzelfde, zonder aan verandering onderhevig
te zijn , bij, en doet het in dit opzigt eenen fchat in
de lagere fchool verzamelen, die het door zijn geheele
leven en zelfs in den ouderdom nog troost, bemoedi-
ging en kracht fchenkt. Van zoodanige ftrekking is
de lagere fchool.
- In overeenftemming van verftand en gevoel leert
het kind handelen , en het wel geftemde gemoed , dat
aan zindelijkheid , gehoorzaamheid, geregeldheid,
eenvoudigheid, openhartigheid, dienstvaardigheid en
opregtheid met ftandvastigheid, bij gepaste godsdienst,
als geankerd ligt, geeft den waren toon in zijne kin-
derlijke bedrijven. En hoezeer de wereld daarop in
het vervolg onophoudelijk ftoot, zeiden overwint zij,
maar-