Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 250 )
De lagere ichool geeft dus het aanvankelijk onderwijs
en de noodige opleiding tot verdere aanvankelijke'ont-
wikkeling.
De fchoolonderwijzer, als hoofd der lagere fchool,
heeft derhalve met de beginfelen der menfchenvor-
ining en met die van al het weten en kunnen te doen.
Hij moet, zal hij zijnen weg mer zekerheid gaan, de
natuur op bet fpoor treden, en de bijzondere ge-
fteldheid, die hij in ieder kind gadeflaat, tot eenen
aanwijzer van zijne handelingen aanmerken , en zoo
zich alles te nutte maken, wat dienen kan, om ieder
kind naar deszelfs bijzondere gefteldheid op te leidea
en te belturen. Ieder onderwijzer vrage zich zeiven
dus: yfclken veg neemt de natuur bij de ontwikke-
ling van den menfchelijken aanleg, en hoe moet in
het algemeen de fchoolonderwijzer daarin mede
■wérkcJï ? Daarenboven, welk voedfel moet hij in
zijn onderwijs aan de zich ontwikkelende vermogens
aanbieden? En dus moet de onderwijzer, die we-
ten wil wat en hoe hij moet onderwijzen, de ele-
menten opzoeken van het inwendige, of den aanvang
der ontwikkeling van de kinderlijke vermogens, bene-
vens den gang, welken die ontwikkeling neemt, en
van het uitwendige, of den aanvang der onderwerpen
van onderwijs , van welke hij in zi.ine behandeling
moet uitgaan, en die hij in derzelver trapswijze ont-
wikkeling behoort te volgen. Daarop moet hij beide
vereenigen, naardien in derzelver gelukkige ver-
eeniging de ware opleiding van den mensch be-
ftaat.
J46.