Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
<7)
benevens de wegruiming van hetgenê de vrije ont-
wikkeling hinderen kan.
r
: S. 7.
Doel der opyoedlng.
Men kan van geen wezen iets maken, dat zich niet,
volgens deszelfs natuurlijke zamenftelling, als zijne
beftemming doet kennen. Eene verftandige opvoeding
kan dus geen ander doel hebben, dan het menfchelij-
ke in de menfchen, zoo verre dit eenigzins mogelijk
is, bij ieder derzelve in het bijzonder, tot volkomen-
heid te brengen. Hoe beter deze volmaking der ver-
mogens van den mensch gelukt, en hoe harmonifcher
zij zamenftemmen, hoe nader de mensch tot het ide-
aal van menfchelijke volkomenheid gebragt zal zijn.
§.8.
Verdere ontwikkeling.
De edelltc aanleg van den menscli is een redemag-
tig fchepfel te zijn , als mede daardoor het vermogen
te bezitten van zijnen wil in vrijheid te kunnen be-
palen.
Door de rede onderfcheidt hij, wat voor hem,
naar zijne natuurlijke gefteldheid , nuttig en fchadelijk
is. Hij bepaalt door haar wat regt en goed is , en
op grond daarvan , kan hij zijne begeerten en neigin-
gen beteugelen, en in harmonie met het geheel hou-
den.
Door haar nadert hij het Goddelijke, en kiest in
vrijheid het beste deel. In het bij voortduring kie-
zen van hetzelve, en het in gebruik brengen daar-
van in zijne handelingen, komt hij eens in vrije ze!f-
' A 4 wcric-